Projecten

WHERE ARE WE NOW?

Naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de opleiding verscheen het boek WHERE ARE WE NOW?. PXL-Music maakt aan de hand van deze publicatie een staat op van de opleiding. Ondertussen vormen meer dan 10.000 klanken — een verhaal, een melodie, een puls, een anekdote of zelfs een beeld — een eclectische soundtrack. De krijtlijnen zoals die destijds werden uitgezet hoor je vandaag doorklinken in het werk van meer dan 200 makers. Het netwerk trilt mee. In de sector fluit een fijne feedback.
 
 

 
 
In het boek geven 30 alumni van PXL-Music een fotografische kijk in hun huidige professionele leven. Ze zijn aan de slag als muzikant, muziektechnicus of muziekmanager in de pop- en rocksector. Sommigen kunnen al teren op een aantal jaren ervaring, anderen komen net piepen. Maar het zijn stuk voor stuk professionals die geen landsgrenzen schuwen, platgetreden paden durven verlaten en daarbij beschikken over het nodige vakmanschap om een eigen beroepspraktijk vorm te geven.
 
 

 
 
Wat zien we in het boek op het eerste zicht? We zien artistieke bachelorproeven uitmonden in succesvolle muzikale carrières, we bemerken oud-studenten die na het realiseren van een uitmuntende stage in deze organisatie of dit bedrijf tewerkgesteld worden, we zien jongeren die andere kunstdisciplines leerden ontdekken en hier hun weg in vonden, we ontdekken reisverhalen, al dan niet gestart vanuit een internationale uitwisseling, we bespeuren oud-studenten aan de slag in onze opleiding, we zien onze gasten hun eigen bedrijf oprichten ter ondersteuning van nieuwe opkomende talenten, we zien eigengereide mensen die lekker doen waar ze zin in hebben, we ontwaren nog steeds ontluikende liefde.
 
 

 
 
We zien het manifest dat Luc Janssen schreef bij de opstart van de opleiding vorm krijgen. Er werd gezworen (en met bloed ondertekend) om ruimte te geven aan onze studenten, om te leren out of the box te denken en te handelen, om hun nieuwsgierigheid te prikkelen. Om internationaal te zijn. Om beleving te bereiken, door in te spelen op momenten en mogelijkheden, door intensief samen te werken, door gevoel te veruitwendigen in geluid, sfeer en genot. De basispijlers van Hogeschool PXL kregen er extra weerhaken.
 
We zien een pedagogisch project met klemtoon op de ontwikkeling van een eigen artistieke persoonlijkheid, een grote mate van autonomie voor de student in zijn eigen leerproces, een doorgedreven en motiverend coachen. Een opleiding waar studenten niet enkel gepusht worden om louter te doen waar ze goed in zijn of waar het geld te rapen valt, maar ook waar ze gelukkig in zijn.
 
 

 
 
We zien een unieke combinatie van onderwijs en werkveld, nationaal én internationaal. Geen werkveld dat slechts sporadisch een kritische blik werpt op onze werking, doelen en inhouden, maar een werkveld dat letterlijk en figuurlijk deel is van de opleiding en deze de nodige realiteitszin oplegt. Maar ook omgekeerd, een opleiding die het werkveld durft in vraag te stellen of ze injecteert met andere en nieuwe inzichten en uitdagingen.
 
Dertig verhalen… het hadden er ook 200 kunnen en mogen zijn.
 
Met oprechte trots richten we onze blik op de toekomst.
 
Bekijk hier het volledige boek: