Research

STrOOM

PXL-Music Research werkt binnen het project STrOOM aan een educatief kader waarin leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs op een intrinsieke basis gelijktijdig muziek kunnen maken en ICT-vaardigheden kunnen leren.
 
 

 
 
Het onderzoeksteam ontwikkelt lesplannen waarin zowel muziek- als ICT-einddoelen aan bod komen. Er wordt gebruik gemaakt van software (Ableton Live en Sonic Pi) en hardware controllers (Ableton Push). Er wordt ondermeer gefocust op muzikale patronen, een onderwerp dat ook aan bod komt in de lessen wiskunde. De lesplannen worden gebruikt tijdens testlessen in een aantal basis- en secundaire scholen.
 
 

 

 

 

 

 
 
De leerlingen vullen voor en na de les een vragenlijst rond zelfdeterminatie in. De kwantitatieve en kwalitatieve data worden geanalyseerd en besproken in focusgroepen met onderzoekers en leerkrachten.
 
 

 

 

 
 
Het onderzoeksteam hoopt dat de lessen een positief effect zullen hebben op de intrinsieke motivatie van de leerlingen en dat tegelijk de muziek- en ICT-eindtermen worden gehaald.
 
Het STrOOM team zijn Gert Decoster, Frank Duchêne en Ilse Hornikx.
Vragen? Mail gert.decoster@pxl.be.