Research

Comfortably Numbers

Philippe Haldermans, Jonas Kiesekoms en Maarten Elen van PXL-Music Research onderzoeken hoe data science een impact heeft op de muziekindustrie.

 

 

 

Samen met Ancienne Belgique, Clubcircuit en Botanique voert het team onderzoek naar data science in de muziekindustrie. Hiervoor verzamelden ze data over meer dan een half miljoen nummers en meer dan 7000 optredens in België. Met deze cijfers bekijken de onderzoekers momenteel of het succes van toekomstige concerten te voorspellen valt. Bijkomende onderzoeksvragen zijn: welke genres doen het het best in België? Wordt er tijdens metal shows meer bier gedronken dan tijdens een Jazz concert? Trekken frontvrouwen meer volk dan frontmannen? Deze en vele andere vragen vormen de basis voor een voorspellend model. Het ultieme doel: jonge experimentele bands meer speelkansen geven. Als organisatoren langs de ene kant hun risico’s beter kunnen inschatten, krijgen ze langs de andere kant meer vrijheid om artistiek buiten de lijntjes te kleuren. Meer weten over PXL-Music Research en het onderzoek naar data science in de muziekindustrie?

Lees hier meer over het onderzoek.

  

All work and no play makes Jack a dull boy

  

Om de eindeloze discussie over de muziekkeuze op hun werkplek te tackelen ontwierpen ze daarnaast een leuke visualisatietool. Deze tool laat hen toe muziek te kiezen die past bij de emoties en energie van hun onderzoek. Ze connecteerden met de Spotify API en analyseerden de muziek op basis van de parameters ‘mood’ en ‘energy’.

 
Om hun playlists te verbeteren houdt de streamingdienst Spotify van elk nummer enorm veel gegevens bij. PXL-Music Research dook in deze gegevens. Er vielen 2 parameters op: Mood (hoe positief of negatief is de song?) en Energy (zit er veel of weinig energie in de song?). De twee parameters kunnen als twee assen een veld vormen met vier zones (of kwadranten) waarin elke song een plaats krijgt: teder (positieve mood, lage energie), opzwepend (positieve mood en hoge energie), droevig (negatieve mood, lage energie) en boos (negatieve mood, hoge energie):

 
Laat ons illustreren met enkele voorbeelden. Slayer maakt duidelijk boze muziek:

 
 

 
 

James Blake bevindt zich eerder in het droevige segment:

 
 

 
 

Beck is een artiest die van alle markten thuis is. Zijn nummers vinden we in alle kwadranten: