PXL-Music Research

De Expertisecel PXL-Music Research ligt in de schoot van de bacheloropleiding PXL-Music en onderzoekt vraagstukken uit de creatieve praktijk van de muzieksector. PXL-Music Research stelt zijn expertise ter beschikking voor het ontwerpen én toepassen van innovatieve oplossingen voor artistieke, zakelijke en technische uitdagingen en voor vraagstukken die deze drie uitdagingen combineren. 

De drie domeinen waarbinnen PXL-Music Research onderzoek voert zijn

1. Data Science in de Muziekindustrie
met daarin de projecten Comfortably Numbers en Deep Learning

2. Immersive Music

3. Muziekeducatie.